અમદાવાદમાં વેક્સિનેશન રોકાયું: વેક્સિન ખૂટી પડતાં 45થી વધુ વર્ષના લોકોને રસી આપવાનું હાલ મોકૂફ, સ્ટોક ન આવતા કર્યો હોબાળો

અમદાવાદમાં વેક્સિનેશન રોકાયું: વેક્સિન ખૂટી પડતાં 45થી વધુ વર્ષના લોકોને રસી આપવાનું હાલ મોકૂફ, સ્ટોક ન આવતા કર્યો હોબાળો