કોરોના કાળમાં લોકોની મદદ માટે સામે આવ્યા બોલિવૂડ સેલેબ્સ: રવિના ટંડને દિલ્હી 300 ઓક્સિજન સિલિન્ડર મોકલ્યા, સાથે હોસ્પિટલોની દાદાગીરી પર આક્રોશ પણ વ્યક્ત કર્યો

કોરોના કાળમાં લોકોની મદદ માટે સામે આવ્યા બોલિવૂડ સેલેબ્સ: રવિના ટંડને દિલ્હી 300 ઓક્સિજન સિલિન્ડર મોકલ્યા, સાથે હોસ્પિટલોની દાદાગીરી પર આક્રોશ પણ વ્યક્ત કર્યો