કોરોના સામે જંગ હારી ગઈ શૂટર દાદી: ચંદ્રો તોમરનું 89 વર્ષની વયે મેરઠમાં નિધન, ‘સાંડ કી આંખ’માં દાદીનો રોલ નિભાવનાર તાપસી પન્નુંએ ફોટો શેયર કરી આપી શ્રધ્ધાંજલી

કોરોના સામે જંગ હારી ગઈ શૂટર દાદી: ચંદ્રો તોમરનું 89 વર્ષની વયે મેરઠમાં નિધન, ‘સાંડ કી આંખ’માં દાદીનો રોલ નિભાવનાર તાપસી પન્નુંએ ફોટો શેયર કરી આપી શ્રધ્ધાંજલી