ગુજરાતમાં લોકડાઉન લાગશે કે નહી: વિજય રૂપાણી સાથે કોર કમિટીની આજે ગાંધીનગરમાં બેઠક, સાંજ સુધીમાં આવી શકે છે નિર્ણય

ગુજરાતમાં લોકડાઉન લાગશે કે નહી: વિજય રૂપાણી સાથે કોર કમિટીની આજે ગાંધીનગરમાં બેઠક, સાંજ સુધીમાં આવી શકે છે નિર્ણય