નવસારીમાં નિયમનો ભંગ થતાં કડક કાર્યવાહી: વિજલપુરમાં લગ્નપ્રસંગમાં 50ના બદલે 300 લોકો ભેગા કર્યા, પોલીસ આવી જતાં લગ્નની વિધિ પણ અટકી; વરરાજાના બનેવીની ધરપકડ

નવસારીમાં નિયમનો ભંગ થતાં કડક કાર્યવાહી: વિજલપુરમાં લગ્નપ્રસંગમાં 50ના બદલે 300 લોકો ભેગા કર્યા, પોલીસ આવી જતાં લગ્નની વિધિ પણ અટકી; વરરાજાના બનેવીની ધરપકડ