બિકિનીમાં જોવા મળ્યો બ્રાઝીલની મોડલ લારિસા બોનેસીનો બોલ્ડ અવતાર, બોલ્ડ અવતાર જોઈ ફોલોવર્સ રહી ગયા દંગ