બોલિવૂડ અને ટીવી એક્ટર બિક્રમજીત કંવરપાલનું કોરોનાને કારણે 52 વર્ષની વયે નિધન, આર્મી માંથી નિવૃત્ત થયા બાદ 2003માં એક્ટિંગ કરિયરની કરી હતી શરૂઆત

બોલિવૂડ અને ટીવી એક્ટર બિક્રમજીત કંવરપાલનું કોરોનાને કારણે 52 વર્ષની વયે નિધન, આર્મી માંથી નિવૃત્ત થયા બાદ 2003માં એક્ટિંગ કરિયરની કરી હતી શરૂઆત