હાલ ગુજરાતમાં નહી થાય લોકડાઉન: રાજ્યના 8 મહાનગરો સહિત 36 શહેરોમાં 12 મે સુધી રાત્રિ કર્ફ્યુ, તમામ આવશ્યક સેવાઓ ચાલુ રહેશે; ખાનગી ઓફિસોમાં 50 ટકા સ્ટાફને પરમિશન; માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સીંગના નિયમોનું પાલન જરૂરી

હાલ ગુજરાતમાં નહી થાય લોકડાઉન: રાજ્યના 8 મહાનગરો સહિત 36 શહેરોમાં 12 મે સુધી રાત્રિ કર્ફ્યુ, તમામ આવશ્યક સેવાઓ ચાલુ રહેશે; ખાનગી ઓફિસોમાં 50 ટકા સ્ટાફને પરમિશન; માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સીંગના નિયમોનું પાલન જરૂરી