રેમડેસિવિરની સાઈટ ઈફેક્ટ: ઇન્જેક્શન લઈ રિકવર થયેલા લોકોને થઈ રહી છે ડાયાબિટિસની તકલીફ, 2000થી વધારે દર્દીનું સુગર લેવલ 300થી 400 સુધી વધ્યું

રેમડેસિવિરની સાઈટ ઈફેક્ટ: ઇન્જેક્શન લઈ રિકવર થયેલા લોકોને થઈ રહી છે ડાયાબિટિસની તકલીફ, 2000થી વધારે દર્દીનું સુગર લેવલ 300થી 400 સુધી વધ્યું