સૌશિયલ મીડિયા પર ફ્રેન્ડશીપ કરવી ભારે પડી: ગોંડલમાં મા-બાપ વગરની 12 વર્ષની સગીરાનું 3 લોકોએ કર્યું અપહરણ; એક યુવકે કર્યો રેપ, બીજાએ અડપલાં કર્યાં

સૌશિયલ મીડિયા પર ફ્રેન્ડશીપ કરવી ભારે પડી: ગોંડલમાં મા-બાપ વગરની 12 વર્ષની સગીરાનું 3 લોકોએ કર્યું અપહરણ; એક યુવકે કર્યો રેપ, બીજાએ અડપલાં કર્યાં