આંચકારૂપ ઘટના: વરાછામાં 17 વર્ષનાં ફૂટબોલ ખેલાડીને પરિવારના લોકોએ દિલ્હી મેચ રમવા જવાની ના પાડી, લાગી આવતા ગળેફાંસો ખાઇને કર્યો આપઘાત

આંચકારૂપ ઘટના: વરાછામાં 17 વર્ષનાં ફૂટબોલ ખેલાડીને પરિવારના લોકોએ દિલ્હી મેચ રમવા જવાની ના પાડી, લાગી આવતા ગળેફાંસો ખાઇને કર્યો આપઘાત