લ્યો બોલો….જમ્મુ કાશ્મીરના રાજૌરીમાં ભીખ માગીને ગુજરાન ચલાવતી 60 વર્ષની મહિલાના ઝુપડા માંથી 2.60 લાખ રુપિયા મળી આવ્યા, ગણતરી કરતા 3 કલાકનો સમય લાગ્યો; મહિલાને વૃદ્ધાશ્રમ મોકલાઈ તો ઘટસ્ફોટ થયો

લ્યો બોલો….જમ્મુ કાશ્મીરના રાજૌરીમાં ભીખ માગીને ગુજરાન ચલાવતી 60 વર્ષની મહિલાના ઝુપડા માંથી 2.60 લાખ રુપિયા મળી આવ્યા, ગણતરી કરતા 3 કલાકનો સમય લાગ્યો; મહિલાને વૃદ્ધાશ્રમ મોકલાઈ તો ઘટસ્ફોટ થયો