પાકિસ્તાનમાં ભીષણ ટ્રેન દુર્ઘટના: સિંધમાં મિલ્લત એક્સપ્રેસ સાથે સર સૈયદ એક્સપ્રેસની ટક્કર થતા 30ના મોત, 50થી વધારે લોકો ઘાયલ; મૃત્યુઆંક હજુ પણ વધવાની શક્યતા

પાકિસ્તાનમાં ભીષણ ટ્રેન દુર્ઘટના: સિંધમાં મિલ્લત એક્સપ્રેસ સાથે સર સૈયદ એક્સપ્રેસની ટક્કર થતા 30ના મોત, 50થી વધારે લોકો ઘાયલ; મૃત્યુઆંક હજુ પણ વધવાની શક્યતા