ફિલ્મ ‘મહારાજા’થી બોલીવુડમાં ડેબ્યૂ કરશે આમિર ખાનનો પુત્ર ઝુનૈદ, મુંબઈમાં શુરૂ કર્યું શૂટિંગ; નિભાવશે પત્રકારનો રોલ

ફિલ્મ ‘મહારાજા’થી બોલીવુડમાં ડેબ્યૂ કરશે આમિર ખાનનો પુત્ર ઝુનૈદ, મુંબઈમાં શુરૂ કર્યું શૂટિંગ; નિભાવશે પત્રકારનો રોલ