અયોધ્યામાં રામમંદિરના નિર્માણની પહેલી તસ્વીર સામે આવી: રોલર કોમ્પેકટેડ કોંક્રિટ ટેકનિકથી ભરવામાં આવ્યો પાયો, ખોદકામ દરમિયાન નિકળેલી માટીને પ્રસાદી તરીકે ઘરે લઈ જઈ રહ્યા છે શ્રદ્ધાળુઓ

અયોધ્યામાં રામમંદિરના નિર્માણની પહેલી તસ્વીર સામે આવી: રોલર કોમ્પેકટેડ કોંક્રિટ ટેકનિકથી ભરવામાં આવ્યો પાયો, ખોદકામ દરમિયાન નિકળેલી માટીને પ્રસાદી તરીકે ઘરે લઈ જઈ રહ્યા છે શ્રદ્ધાળુઓ