રાજકોટ જિલ્લા કલેકટરનું જાહેરનામું: ધોરાજી, ગોંડલ, જેતપુર સહિત 6 નગરપાલિકા વિસ્તારમાં તમામ વેપારીઓએ લેવી પડશે કોરોના વેક્સીન, ન લીધી હોય તો છેલ્લા 10 દિવસનો કોરોના રિપોર્ટ ફરજિયાત રાખવો પડશે; નહિતર ધંધો નહિ કરી શકે

રાજકોટ જિલ્લા કલેકટરનું જાહેરનામું: ધોરાજી, ગોંડલ, જેતપુર સહિત 6 નગરપાલિકા વિસ્તારમાં તમામ વેપારીઓએ લેવી પડશે કોરોના વેક્સીન, ન લીધી હોય તો છેલ્લા 10 દિવસનો કોરોના રિપોર્ટ ફરજિયાત રાખવો પડશે; નહિતર ધંધો નહિ કરી શકે