જૂના ટ્વિટને લઈ વિવાદમાં ફસાયા જોસ બટલર અને ઈયોન મોર્ગન: બે વર્ષ પહેલા ભારતીયોની ઉડાવી હતી મજાક, હવે ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે તપાસનો આપ્યો આદેશ; અપમાનજનક ટ્વિટ કરવા બદલ થઈ શકે છે સસ્પેન્ડ

જૂના ટ્વિટને લઈ વિવાદમાં ફસાયા જોસ બટલર અને ઈયોન મોર્ગન: બે વર્ષ પહેલા ભારતીયોની ઉડાવી હતી મજાક, હવે ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે તપાસનો આપ્યો આદેશ; અપમાનજનક ટ્વિટ કરવા બદલ થઈ શકે છે સસ્પેન્ડ