કરજણમાં ભીષણ આગ: લાકોદરા પાસે ઇસ્કોન પેપર મિલમાં વિકરાળ આગ લાગતા ફાયરબ્રિગેડે મેજર કોલ જાહેર કર્યો, વડોદરા અને પાદરાની ટીમો ઘટના સ્થળે પહોંચી; આગ પર કાબૂ મેળવાની કામગીરી હજુ પણ ચાલુ

કરજણમાં ભીષણ આગ: લાકોદરા પાસે ઇસ્કોન પેપર મિલમાં વિકરાળ આગ લાગતા ફાયરબ્રિગેડે મેજર કોલ જાહેર કર્યો, વડોદરા અને પાદરાની ટીમો ઘટના સ્થળે પહોંચી; આગ પર કાબૂ મેળવાની કામગીરી હજુ પણ ચાલુ