‘તારક મહેતા…’ની બબીતા સામે વધુ એક FIR: હરિયાણા, મધ્ય પ્રદેશ અને ગુજરાત બાદ મુનમુન દત્તા વિરુદ્ધ મુંબઈમાં પણ થયો કેસ; વાલ્મીકિ સમાજનું અપમાન કરવાનો લાગ્યો છે આરોપ

‘તારક મહેતા…’ની બબીતા સામે વધુ એક FIR: હરિયાણા, મધ્ય પ્રદેશ અને ગુજરાત બાદ મુનમુન દત્તા વિરુદ્ધ મુંબઈમાં પણ થયો કેસ; વાલ્મીકિ સમાજનું અપમાન કરવાનો લાગ્યો છે આરોપ