ગૂગલે સર્ચમાં કન્નડને ભારતની સૌથી ગંદી ભાષા ગણાવતા વિવાદ: કર્ણાટકમાં ભારે આક્રોશ; રાજકીય નેતાઓએ પણ કરી નિંદા; હોબાળો થતા આખરે કંપનીએ માંગી માફી

ગૂગલે સર્ચમાં કન્નડને ભારતની સૌથી ગંદી ભાષા ગણાવતા વિવાદ: કર્ણાટકમાં ભારે આક્રોશ; રાજકીય નેતાઓએ પણ કરી નિંદા; હોબાળો થતા આખરે કંપનીએ માંગી માફી