સુધરી રહી છે ગુજરાતની સ્થિતિ: 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 1,871 કેસ નોંધાયા અને સામે 5146 દર્દી સાજા થયા; 25 લોકોના મોત

સુધરી રહી છે ગુજરાતની સ્થિતિ: 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 1,871 કેસ નોંધાયા અને સામે 5146 દર્દી સાજા થયા; 25 લોકોના મોત