કોરોના પર કાબૂ મેળવી રહ્યું છે ગુજરાત: 80 દિવસ બાદ પહેલીવાર 1,120 નવા કેસ નોંધાયા, 16નાં મોત; 3,398 દર્દી સાજા થયા

કોરોના પર કાબૂ મેળવી રહ્યું છે ગુજરાત: 80 દિવસ બાદ પહેલીવાર 1,120 નવા કેસ નોંધાયા, 16નાં મોત; 3,398 દર્દી સાજા થયા