ગુજરાતમાં કોરોનાની સ્પીડ ઘટી:  24 કલાકમાં 1,333 નવા કેસ નોંધાયા અને 4,098 લોકો સાજા થયા; 18નાં મોત; હવે રાજ્યમાં 2,6232 દર્દીઓ એક્ટિવ

ગુજરાતમાં કોરોનાની સ્પીડ ઘટી: 24 કલાકમાં 1,333 નવા કેસ નોંધાયા અને 4,098 લોકો સાજા થયા; 18નાં મોત; હવે રાજ્યમાં 2,6232 દર્દીઓ એક્ટિવ