ગુજરાતમાં કોરોનાનો પ્રકોપ ઘટ્યો: 24 કલાકમાં 778 નવા કેસ નોંધાયા સાથે 2,613 દર્દીઓ સાજા થયા, 11 લોકોના મોત

ગુજરાતમાં કોરોનાનો પ્રકોપ ઘટ્યો: 24 કલાકમાં 778 નવા કેસ નોંધાયા સાથે 2,613 દર્દીઓ સાજા થયા, 11 લોકોના મોત