ઓક્ટોબરમાં યોજાશે T-20 વર્લ્ડકપ: જુલાઈમાં થશે સ્થળ અને તારીખની ઘોષણા, 16 ટીમો લેશે ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ

ઓક્ટોબરમાં યોજાશે T-20 વર્લ્ડકપ: જુલાઈમાં થશે સ્થળ અને તારીખની ઘોષણા, 16 ટીમો લેશે ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ