રેપર બાદશાહનું નવું ગીત ‘Paani Paani’ થયું રિલીઝ, ઘાઘરા-ચોલી પહેરી ઠુમકા લગાવતી જોવા મળી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ