અમદાવાદમાં વાતાવરણમાં પલટો : શહેરના અનેક વિસ્તારમાં ગાજવીજ સાથે થયો વરસાદ, તાપ અને ઉકળાટ બાદ મેઘ મહેર થતા ઠંડક પ્રસરી

અમદાવાદમાં વાતાવરણમાં પલટો : શહેરના અનેક વિસ્તારમાં ગાજવીજ સાથે થયો વરસાદ, તાપ અને ઉકળાટ બાદ મેઘ મહેર થતા ઠંડક પ્રસરી