મધ્ય પ્રદેશમાં પણ ધોરણ-12ની બોર્ડ પરીક્ષા રદ: વાલીઓએ અપીલ કર્યા બાદ રાજ્ય સરકારે લીધો નિર્ણય; CM શિવરાજ ચૌહાણે કહ્યું- બાળકોની જિંદગી અમારા માટે અનમોલ, કરિયરની ચિંતા અમે પછી કરી લઈશું

મધ્ય પ્રદેશમાં પણ ધોરણ-12ની બોર્ડ પરીક્ષા રદ: વાલીઓએ અપીલ કર્યા બાદ રાજ્ય સરકારે લીધો નિર્ણય; CM શિવરાજ ચૌહાણે કહ્યું- બાળકોની જિંદગી અમારા માટે અનમોલ, કરિયરની ચિંતા અમે પછી કરી લઈશું