રમ્યા સુરેશનો અશ્લીલ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ, મલયાલમ એક્ટ્રેસે દાખલ કરી FIR

રમ્યા સુરેશનો અશ્લીલ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ, મલયાલમ એક્ટ્રેસે દાખલ કરી FIR