ગરમી માંથી મળશે રાહત: ગુજરાતમાં અમદાવાદ સહિત અન્ય જિલ્લાઓમાં 5 દિવસ સુધી પડશે વરસાદ, હવામાન વિભાગે કરી આગાહી

ગરમી માંથી મળશે રાહત: ગુજરાતમાં અમદાવાદ સહિત અન્ય જિલ્લાઓમાં 5 દિવસ સુધી પડશે વરસાદ, હવામાન વિભાગે કરી આગાહી