ગુજરાતમાં સિઝન પહેલા જ બેસશે ચોમાસું: રાજ્યમાં 11થી 13 જૂન દરમિયાન અનેક વિસ્તારોમાં પડશે વરસાદ, હવામાન વિભાગે કરી આગાહી

ગુજરાતમાં સિઝન પહેલા જ બેસશે ચોમાસું: રાજ્યમાં 11થી 13 જૂન દરમિયાન અનેક વિસ્તારોમાં પડશે વરસાદ, હવામાન વિભાગે કરી આગાહી