મુંબઈમાં સતત બીજા દિવસે ભારે વરસાદ: નીચલા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા, રેલવે સેવા પણ ઠપ; હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું રેડ અલર્ટ

મુંબઈમાં સતત બીજા દિવસે ભારે વરસાદ: નીચલા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા, રેલવે સેવા પણ ઠપ; હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું રેડ અલર્ટ