ચેતજો..હવે નવો વાયરસ આવ્યો: પુણેની નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વાયરોલોજીના રિસર્ચમાં મળ્યો કોરોનાનો નવો સ્ટ્રેન, સંક્રમણ થતા દર્દીના ફેફસાંને થાય છે નુકસાન; વજનમાં પણ થાય છે ઘટાડો

ચેતજો..હવે નવો વાયરસ આવ્યો: પુણેની નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વાયરોલોજીના રિસર્ચમાં મળ્યો કોરોનાનો નવો સ્ટ્રેન, સંક્રમણ થતા દર્દીના ફેફસાંને થાય છે નુકસાન; વજનમાં પણ થાય છે ઘટાડો