યુ-ટયુબ પર વિડીયો બનાવી કમાણી કરનાર લોકો માટે ખરાબ સમાચાર: હવે ભારત સહિત દુનિયાના તમામ દેશોને આજથી 24% પ્રતિ મહિનાના હિસાબથી ટેક્સ ચૂકવવો પડશે

યુ-ટયુબ પર વિડીયો બનાવી કમાણી કરનાર લોકો માટે ખરાબ સમાચાર: હવે ભારત સહિત દુનિયાના તમામ દેશોને આજથી 24% પ્રતિ મહિનાના હિસાબથી ટેક્સ ચૂકવવો પડશે