જિંદમાં સડક દુર્ઘટના: પંજાબ જઈ રહેલી પ્રાઈવેટ બસ ઝાડ સાથે અથડાઈ, બે મજૂરોના મોત; 16 ગંભીર રીતે થયા ઘાયલ

જિંદમાં સડક દુર્ઘટના: પંજાબ જઈ રહેલી પ્રાઈવેટ બસ ઝાડ સાથે અથડાઈ, બે મજૂરોના મોત; 16 ગંભીર રીતે થયા ઘાયલ