કોરોના ગાઈડલાઈન્સની ઐસી કી તૈસી: પાદરાના મહી વોટર રિસોર્ટમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોને એન્ટ્રી અપાઈ, પોલીસે દરોડા પાડતા મોં છુપાવીને ભાગ્યા; માલિક, મેનેજર સહિત 29 સામે ગુનો નોંધાયો

કોરોના ગાઈડલાઈન્સની ઐસી કી તૈસી: પાદરાના મહી વોટર રિસોર્ટમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોને એન્ટ્રી અપાઈ, પોલીસે દરોડા પાડતા મોં છુપાવીને ભાગ્યા; માલિક, મેનેજર સહિત 29 સામે ગુનો નોંધાયો