RBI ની નવી policy: રેપો રેટ 4 ટકા અને રિવર્સ રેપો રેટને 3.5 ટકા યથાવત્ રખાયો; ટૂર-ટ્રાવેલ્સ, રેસ્ટોરેંટ, પ્રાઈવેટ બસ, સલુન સહિતના ધંધાને સસ્તા દરે અપાશે લોન

RBI ની નવી policy: રેપો રેટ 4 ટકા અને રિવર્સ રેપો રેટને 3.5 ટકા યથાવત્ રખાયો; ટૂર-ટ્રાવેલ્સ, રેસ્ટોરેંટ, પ્રાઈવેટ બસ, સલુન સહિતના ધંધાને સસ્તા દરે અપાશે લોન