રિયા ચક્રવર્તીની કિસ્મત ચમકી: ‘મહાભારત’માં મળ્યો દ્રૌપદીનો રોલ, સુશાંત સિંહ રાજપૂતનું મોત થયા પછી હતી ચર્ચામાં

રિયા ચક્રવર્તીની કિસ્મત ચમકી: ‘મહાભારત’માં મળ્યો દ્રૌપદીનો રોલ, સુશાંત સિંહ રાજપૂતનું મોત થયા પછી હતી ચર્ચામાં