ડ્રગ્સકેસમાં સુશાંત સિંહ રાજપૂતની ગર્લફ્રેન્ડે કર્યો ખુલાસો, કહ્યું- સારા અલી ખાન જોઈન્ટ બનાવી આપતી હતી અને અમે બંને સાથે ગાંજો ફૂંકતાં હતાં

ડ્રગ્સકેસમાં સુશાંત સિંહ રાજપૂતની ગર્લફ્રેન્ડે કર્યો ખુલાસો, કહ્યું- સારા અલી ખાન જોઈન્ટ બનાવી આપતી હતી અને અમે બંને સાથે ગાંજો ફૂંકતાં હતાં