‘પઠાણ’ની શૂટિંગ માટે શાહરૂખ ખાન સાથે યુરોપ જશે સલમાન ખાન, શૂટ કરશે જબરદસ્ત એક્શન સિક્વન્સ

‘પઠાણ’ની શૂટિંગ માટે શાહરૂખ ખાન સાથે યુરોપ જશે સલમાન ખાન, શૂટ કરશે જબરદસ્ત એક્શન સિક્વન્સ