ભારતમાં Skoda Kushaq SUV બનવાનું કામ શરૂ થયું, આ મહિનાના અંતમાં થઈ શકે છે લોન્ચ