ધુમ્રપાન કરતા લોકો ચેતજો: કોરોના સંક્રમિત થયા તો વેન્ટિલેટર પર જવાની અને મોત થવાની શક્યતા 50%; સ્મોકિંગના કારણે કેન્સર, હાર્ટની બીમારી અને શ્વાસ લેવાની તકલીફનું જોખમ

ધુમ્રપાન કરતા લોકો ચેતજો: કોરોના સંક્રમિત થયા તો વેન્ટિલેટર પર જવાની અને મોત થવાની શક્યતા 50%; સ્મોકિંગના કારણે કેન્સર, હાર્ટની બીમારી અને શ્વાસ લેવાની તકલીફનું જોખમ