આજે વર્ષનું પહેલું સૂર્યગ્રહણ: બપોરે 1:42 વાગ્યાથી શરૂ થઈને સાંજે 6:41 વાગ્યા સુધી રહેશે, અરુણાચલ પ્રદેશ અને લદ્દાખના કેટલાક ભાગોમાં જ જોઈ શકાશે

આજે વર્ષનું પહેલું સૂર્યગ્રહણ: બપોરે 1:42 વાગ્યાથી શરૂ થઈને સાંજે 6:41 વાગ્યા સુધી રહેશે, અરુણાચલ પ્રદેશ અને લદ્દાખના કેટલાક ભાગોમાં જ જોઈ શકાશે