સુશાંત સિંહ રાજપૂત કેસમાં ડ્રગ્સ એંગલ: એક્ટરના ખાસ મિત્ર સિધ્ધાર્થ પીઠાણી 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલાયો, ૨૬ મેના રોજ હૈદરાબાદથી થઈ હતી ધરપકડ

સુશાંત સિંહ રાજપૂત કેસમાં ડ્રગ્સ એંગલ: એક્ટરના ખાસ મિત્ર સિધ્ધાર્થ પીઠાણી 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલાયો, ૨૬ મેના રોજ હૈદરાબાદથી થઈ હતી ધરપકડ