ટાઇમ્સ 50 મોસ્ટ ડિઝાયરેબલ વુમન 2020 ની સૂચિ  જાહેર: કેટરીના કૈફ અને જેકલીનને પછાડીને રિયા ચક્રવર્તી  ટોપ પર, દીપિકા પાદુકોણ પાંચમાં નંબરે

ટાઇમ્સ 50 મોસ્ટ ડિઝાયરેબલ વુમન 2020 ની સૂચિ જાહેર: કેટરીના કૈફ અને જેકલીનને પછાડીને રિયા ચક્રવર્તી ટોપ પર, દીપિકા પાદુકોણ પાંચમાં નંબરે