ગોંડલમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સના ધજાગરા: કોરોનાના નિયમોને નેવે મૂકી જનાજામાં હજારો લોકો ઉમટ્યા, વીડિયો વાયરલ થતા મૃતકના ભાઇ વિરૂદ્ધ જાહેરનામા ભંગની ફરિયાદ દાખલ

ગોંડલમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સના ધજાગરા: કોરોનાના નિયમોને નેવે મૂકી જનાજામાં હજારો લોકો ઉમટ્યા, વીડિયો વાયરલ થતા મૃતકના ભાઇ વિરૂદ્ધ જાહેરનામા ભંગની ફરિયાદ દાખલ