નુસરત જહાંનું લગ્નજીવન તૂટવાના આરે: TMC સાંસદની 6 મહિનાથી પ્રેગ્નન્ટ હોવાની ચર્ચા, પતિ નિખિલ જૈને કહ્યું- આ બાળક મારૂ નથી; ભાજપા નેતા સાથે અફેરની ઉડી અફવાહ

નુસરત જહાંનું લગ્નજીવન તૂટવાના આરે: TMC સાંસદની 6 મહિનાથી પ્રેગ્નન્ટ હોવાની ચર્ચા, પતિ નિખિલ જૈને કહ્યું- આ બાળક મારૂ નથી; ભાજપા નેતા સાથે અફેરની ઉડી અફવાહ