ગુજરાત અનલોક: 36 શહેરોમાં રાત્રિ કર્ફ્યુના સમયમાં કોઈ ફેરફાર નહીં; લારી-ગલ્લા, દુકાન, મૉલ, પાર્લર સાંજના 7 વાગ્યા સુધી ખુલી રહી શકશે; હોટલમાં 50 ટકા કેપેસિટી સાથે સીટીંગ શરૂ થશે; 11 જૂનથી લાગૂ થશે નિયમ

ગુજરાત અનલોક: 36 શહેરોમાં રાત્રિ કર્ફ્યુના સમયમાં કોઈ ફેરફાર નહીં; લારી-ગલ્લા, દુકાન, મૉલ, પાર્લર સાંજના 7 વાગ્યા સુધી ખુલી રહી શકશે; હોટલમાં 50 ટકા કેપેસિટી સાથે સીટીંગ શરૂ થશે; 11 જૂનથી લાગૂ થશે નિયમ