મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીની જાહેરાત: ગુજરાતમાં આજથી તમામ 33 જિલ્લામાં 18થી 44 વય જૂથના લોકોનું વેક્સિનેશન શરૂ, દરરોજ 3 લાખ ડોઝ અપાશે; વેક્સીન લેવા માટે કરવું પડશે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન

મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીની જાહેરાત: ગુજરાતમાં આજથી તમામ 33 જિલ્લામાં 18થી 44 વય જૂથના લોકોનું વેક્સિનેશન શરૂ, દરરોજ 3 લાખ ડોઝ અપાશે; વેક્સીન લેવા માટે કરવું પડશે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન