બદલાની ભાવના પણ આવી….પશ્ચિમ બંગાળમાં કોરોના વેક્સીનના સર્ટિફિકેટ પરથી PM મોદીનો ફોટો હટાવી મમતા બેનર્જીએ પોતાનો ફોટો લગાવ્યો

બદલાની ભાવના પણ આવી….પશ્ચિમ બંગાળમાં કોરોના વેક્સીનના સર્ટિફિકેટ પરથી PM મોદીનો ફોટો હટાવી મમતા બેનર્જીએ પોતાનો ફોટો લગાવ્યો